wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Uchwała Nr 324/W/11 RIO w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

do góry wydrukuj bip

Uchwała Nr 123/W/11 RIO w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

do góry wydrukuj bip

Uchwała Nr 369/C/2010 RIO w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin

projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

do góry wydrukuj bip

Uchwała Nr 368/C/2010 RIO z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

do góry wydrukuj bip

Uchwała Nr 121/C/2010 RIO z dnia 20 kwietnia 2010r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

do góry wydrukuj bip

Uchwała Nr 308/C/2009 RIO z dnia 14 grudnia 2009r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin

projekcie uchwały budżetowej na rok 2010.

do góry wydrukuj bip

Protokół

z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Leoncin

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

do góry wydrukuj bip

P R O T O K Ó Ł

z kontroli kompleksowej

przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Gminy w Leoncinie

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

do góry wydrukuj bip

P R O T O K Ó Ł

z kontroli kompleksowej

przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Gminy w Leoncinie

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.

do góry wydrukuj bip