wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
SESJA XL - 22 grudzień 2009 r.

# Nr XL/59/09 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc h oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 rok - XL-59-09

# Nr XL/60/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 -  XL-60-09

# Nr XL/61/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 - XL-61-09

# Nr XL/62/09 w sprawie przekazania zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., nr 139, poz.992) do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie -  XL-62-09

# Nr XL/63/09 zmieniające uchwałę Nr XXXII/27/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - XL-63-09


Protokół Nr XL-09

Ilość wyświetleń: 715
Wprowadzony przez: Anna Krzyczkowska
Data opublikowania: 2010-01-26 11:29:28
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-04-26 12:03:53 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 13:09:34 Anna Krzyczkowska Publikacja artykułu
2010-01-26 13:09:28 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 13:06:24 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 13:05:47 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 12:56:17 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 12:52:39 Anna Krzyczkowska
   
do góry wydrukuj