wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
 1. Rejestr wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 2. Rejestr wydawanych zezwoleń na świadczenie usług komunalnych
 3. Rejestr wydawanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 5. Rejestr protestów i zażaleń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi.
 6. Rejestr udzielonych zamówień publicznych.
 7. Rejestr zawartych umów.
 8. Rejestr wydawanych kart drogowych do samochodów strażackich.
 9. Rejestr dróg gminnych.
 10. Rejestr ludności
 11. Rejestr wyborców
 12. Rejestr działalności gospodarczej
 13. Rejestr wniosków
 14. Rejestr decyzji
 15. Rejestr podatków
 16. Rejestr wydanych zaświadczeń
 17. Rejestr podatku VAT
 18. Rejestr uchwał
 19. Rejestr uchwał – prawo miejscowe
 20. Rejestr skarg i wniosków
 21. Rejestr interpelacji, wniosków i postulatów radnych
 22. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji
 23. Rejestr wydanych dowodów osobistych
 24. Rejestr skasowanych dowodów osobistych
do góry wydrukuj