wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:


Wymagane dokumenty :
1. Dokumenty stwierdzające tożsamość mężczyzny i kobiety,
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzny i kobiety,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli mężczyzna lub kobieta pozostawali poprzednio w związku małżeńskim /odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/
4. Pisemne zapewnienie  mężczyzny i kobiety stwierdzające, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :

Opłaty : 
- od sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł


Miejsce złożenia dokumentów do małżeństwa konkordatowego :
  Urząd Stanu Cywilnego w Leoncinie /jeśli mężczyzna lub kobieta są mieszkańcami gminy Leoncin/

Termin wydania zaświadczenia :
- niezwłocznie,
- zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)

do góry wydrukuj