wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu,
2. Dowód osobisty zmarłego/j/.

Opłaty:
- sporządzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu zgonu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy) - jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zdarzenia / dla miejscowości wchodzących w skład gminy Leoncin – Urząd Stanu Cywilnego w Leoncinie /.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie

Uwagi:
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a) małżonek lub dzieci zmarłego,
b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)

do góry wydrukuj