wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Od 1 marca 2010 r. wszelkie rachunki i faktury
winny być wystawiane na:

GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

NIP:   531-16-66-399
REGON: 013270471

 Od dnia 01 stycznia 2011 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego 

dochodów Urzędu Gminy Leoncin.

Wpłaty podatków i opłat lokalnych powinny być dokonywane

na rachunek bankowy prowadzony w

Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział Leoncin

o numerze: 43 80110008 0040 0400 0273 0173

do góry wydrukuj