wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty.

Szukaj w tym dziale:

Osoba starająca się o wydanie dowodu osobistego winna wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Podpis na wniosku składa się tylko i wyłącznie w obecności pracownika przyjmującego wniosek.  

Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego załącza odpis skrócony aktu urodzenia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba zainteresowana a osoby małoletnie (po ukończeniu 13 roku życia) w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Po ukończeniu 5 lat a przed ukończeniem 13 roku życia  wniosek składają oboje rodzice lub opiekun ustawowy ( wymagana jest obecność dziecka ).

Przed ukończeniem 5 lat wniosek składaja oboje rodzice lub opiekun ustawowy ( nie jest wymagana obecność dziecka ). 

Dowody są wydawane na okres ważności 5 lat ( dla osoby niepełnoletniej ), na okres 10 lat ( dla osoby w wieku 18-65 lat ), bezterminowo ( dla osoby powyżej 65 lat ).

Zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym każdorazowo powoduje konieczność wymiany dowodu osobistego w terminie 3 miesięcy ( a dla przebywających poza krajem 4 miesięcy ) od daty powstania zmiany.

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić niezwłocznie i można to uczynić na terenie całego kraju, a przebywający poza krajem mogą zgłosić fakt utraty dowodu za pośrednictwem konsula.

Każdorazowo przy wymianie dowodu osobistego należy załączyć aktualną fotografię.

Począwszy od 01 stycznia 2010 dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

do góry wydrukuj