wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:

Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

do góry wydrukuj bip

Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego, aktów (urodzenia, małżeństwa i zgonu)  sporządzonych za granicą

do góry wydrukuj bip

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska  noszonego przed zawarciem małżeństwa

do góry wydrukuj bip

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

do góry wydrukuj bip

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

do góry wydrukuj bip

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą

do góry wydrukuj bip

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

do góry wydrukuj bip

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

do góry wydrukuj bip

Wykaz rejestrów prowadzonych na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie /wszystkie do użytku wewnętrznego/

do góry wydrukuj bip