wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
SESJA XXXIX - 03 grudzień 2009 r.

# Nr XXXIX/49/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/48/09 Rady gminy Leoncin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - XXXIX-49-09

# Nr XXXIX/50/09 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków -  XXXIX-50-09

# Nr XXXIX/51/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 - XXXIX-51-09

# Nr XXXIX/54/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 -  XXXIX-54-09

# Nr XXXIX/55/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - XXXIX-55-09

# Nr XXXIX/56/09 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomosci -  XXXIX-56-09

# Nr XXXIX/57/09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu - XXXIX-57-09

# Nr XXXIX/58/09 w sprawie opłaty targowej -  XXXIX-58-09

# Nr XXXIX/59/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin -  XXXIX-53-09

Ilość wyświetleń: 713
Wprowadzony przez: Anna Krzyczkowska
Data opublikowania: 2010-01-26 11:28:28
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-01-06 23:12:59 Anna Krzyczkowska
2011-01-06 23:10:35 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 12:53:58 Anna Krzyczkowska Publikacja artykułu
2010-01-26 12:51:35 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 12:47:11 Anna Krzyczkowska
2010-01-26 12:40:03 Anna Krzyczkowska
   
do góry wydrukuj