wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Sesja XLII - 30 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XLII/199/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Michałów, gmina Leoncin

Uchwałą Nr XLII/198/12 w sprawie stwierdzenia zgodnosci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michałów gmina Leoncin z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leoncin

Uchwała Nr XLII/197/12 w sprawie: określenia rodzaju swiadczeń oraz wrunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XLII/196/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów stałych z nieruchomości

Uchwała Nr XLII/195/12 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/171/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Leoncin

Uchwała Nr XLII/194/12 w sprawie określenia metody ustalenia opłat oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII/193/12 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XLII/192/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLII/191/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLII/190/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XLII/189/12 w sprawie podziału Gminy Leoncin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr XLII/188/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2012 rok

Ilość wyświetleń: 85
Wprowadzony przez: Władysław Roszczyk
Data opublikowania: 2012-12-05 11:24:53
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-12-20 15:08:16 Władysław Roszczyk
2012-12-05 11:46:49 Władysław Roszczyk Publikacja artykułu
   
do góry wydrukuj